Chwilio yn y Mynegeion Priodasau

Mae'r rhestr ganlynol yn cyfeirio ar y mynegeion sydd eisoes ar wefan GPM Gogledd Cymru. Mae'n dangos y tri gwahanol fath o gofnodion priodas, a'r blynyddoedd sydd ar gael hyd yma.
Mae tablau ar wahân ar gyfer:

Caiff y dudalen hon ei diweddaru bob tro y bydd cofnodion newydd yn cael eu hychwanegu, a bydd ychwanegiadau diweddar i'w gweld hefyd ar y dudalen Diweddaraf

Yn ôl

Diweddariad diwethaf 6 Tachwedd 2015

Priodasau Eglwys Loegr / Yr Eglwys yng Nghymru

EglwysDechrau'r
Priodasa
Cofrestri ynCodCyfnod yn y Mynegai
Aber, Bodfan Sant 1837 Gwynedd (Caernarfon) BANABER 1837 - 1950
Aberdaron, Hywyn Sant 1837 Gwynedd (Caernarfon) DWYDARON 1837 - 1950
Aberdyfi, Pedr Sant 1846 Gwynedd (Caernarfon) DOLC01 1846 - 1949
Abererch, Cawrdaf Sant 1837 Gwynedd (Caernarfon) DWYERCH 1837 - 1950
Abergele, Sant Mihangel 1837 B.S. Conwy (Llandudno) CW01 1837 - 1950
Abergynolwyn, Dewi Sant 1935 Gwynedd (Caernarfon) DOLC15 1935 - 1950
Aberhafesb, Gwnog Sant 1837 Powys (Llandrindod) CN01 1837 - 1950
Aberriw, Beuno Sant 1837 Powys (Llandrindod) CW01 1837 - 1950
Arthog, Y Santes Catrin 1916 Gwynedd (Caernarfon) DOLC02 1916 - 1950
Bae Colwyn, Sant Andreas 1946 B.S. Conwy (Llandudno) CW21 1946 - 1950
Bae Colwyn, Sant Pawl 1891 B.S. Conwy (Llandudno) CW15 1891 - 1950
Bagillt, Y Santes Fair 1841 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) C01 1841 - 2005
Bangor is y Coed, Dunawd Sant 1837 B.S. Wrecsam (Wrecsam) C50 1837 - 1950
Bangor, Sant Iago 1872 Gwynedd (Caernarfon) BANSTJAMES 1872 - 1950
Bangor, Y Gadeirlan 1837 Gwynedd (Caernarfon) BANCATHEDRAL 1837 - 1950
Bangor, Y Santes Fair 1914 Gwynedd (Caernarfon) BANSTMARY 1914 - 1950
Beddgelert, Y Santes Fair 1837 Gwynedd (Caernarfon) DWYGELERT 1837 - 1950
Bermo, Sant Ioan 1895 Gwynedd (Caernarfon) DOLC03 1895 - 1950
Betws Cedewain, Beuno Sant 1837 Powys (Llandrindod) CN02 1837 - 1950
Betws Garmon, Garmon Sant 1837 Gwynedd (Caernarfon) CAEC1 1837 - 1933
Betws Gwerful Goch, Y Santes Fair 1837 De Sir Ddinbych (Rhuthun) C06 1837 - 1947
Betws y Coed, Sant Mihangel 1837 B.S. Conwy (Llandudno) C24 1837 - 1925
Betws y Coed, Y Santes Fair 1928 B.S. Conwy (Llandudno) C23 1928 - 1950
Betws yn Rhos, Sant Mihangel 1838 B.S. Conwy (Llandudno) CW02 1838 - 1950
Blaenau Ffestiniog, Dewi Sant 1844 Gwynedd (Caernarfon) ARDC01 1844 - 1950
Bodelwyddan, Y Santes Margaret 1860 Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) CW01 1860 - 2000
Bodfari, Sant Steffan 1838 Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) CW02 1838 - 1996
Boduan, Buan Sant 1837 Gwynedd (Caernarfon) DWYBUAN 1837 - 1950
Botwnnog, Beuno Sant 1837 Gwynedd (Caernarfon) DWYBOTWNN 1837 - 1950
Brithdir, Sant Marc 1899 Gwynedd (Caernarfon) DOLC05 1899 - 1946
Bronington, Eglwys y Drindod Sanctaidd 1852 B.S. Wrecsam (Wrecsam) C52 1852 - 1950
Broughton, Sant Pawl 1909 B.S. Wrecsam (Wrecsam) C02 1909 - 1950
Brychdyn, Y Santes Fair - (Penarlâg) 1841 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) C102 1841 - 2000
Brymbo, Y Santes Fair 1839 B.S. Wrecsam (Wrecsam) C03 1839 - 1950
Bryncoedifor, Sant Pawl 1858 Gwynedd (Caernarfon) DOLC06 1858 - 1949
Bryncroes, Y Santes Fair 1837 Gwynedd (Caernarfon) DWYBRYNCROES 1837 - 1950
Bryneglwys, Tysilio Sant 1837 De Sir Ddinbych (Rhuthun) C24 1837 - 2002
Brynford, Sant Mihangel 1855 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) C02 1855 - 2005
Brynymaen, Eglwys Crist 1900 B.S. Conwy (Llandudno) CW12 1900 - 1950
Bwcle, Sant Mathew 1841 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) C103 1841 - 2005
Bwlchgwyn, Eglwys Grist 1882 B.S. Wrecsam (Wrecsam) C04 1882 - 1950
Bwlchycibau, Eglwys Crist 1865 Powys (Llandrindod) CL01 1865 - 1949
Bylchau, Sant Tomos 1858 B.S. Conwy (Llandudno) CW99 1858 - 1950
Caerdeon, Sant Philip 1888 Gwynedd (Caernarfon) DOLC04 1888 - 1945
Caerfallwch, Sant Pawl 1877 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) C03 1877 - 2005
Caerhun, Y Santes Fair 1837 B.S. Conwy (Llandudno) C01 1837 - 1950
Caernarfon (Llanbeblig), Peblig Sant 1837 Gwynedd (Caernarfon) CAEC3 1837 - 1950
Caernarfon, Dewi Sant 1950 Gwynedd (Caernarfon) CAEC20 1950
Caernarfon, Eglwys Crist 1864 Gwynedd (Caernarfon) CAEC19 1864 - 1950
Caernarfon, Y Santes Fair 1904 Gwynedd (Caernarfon) CAEC2 1904 - 1950
Caerwys, Sant Mihangel 1837 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) C04 1837 - 2005
Capel Curig, Curig Sant 1944 B.S. Conwy (Llandudno) C25 1944 - 1949
Capel Curig, Y Santes Julitta 1838 B.S. Conwy (Llandudno) C26 1838 - 1940
Capel Garmon, Garmon Sant 1837 B.S. Conwy (Llandudno) C27 1837 - 1950
Carnguwch, Sant Iago 1837 Gwynedd (Caernarfon) DWYCARNGUWCH 1837 - 1950
Carno, Ioan Fedyddiwr 1837 Powys (Llandrindod) CN04 1837 - 1946
Castell Caereinion, Garmon Sant 1837 Powys (Llandrindod) CW03 1837 - 1950
Cefn Meiriadog, Y Santes Fair 1865 Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) CW14 1865 - 1991
Cegidfa, Aelhaearn Sant 1837 Powys (Llandrindod) CW08 1837 - 1950
Cei Conna, Sant Mark 1839 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) C104 1839 - 2005
Ceidio, Ceidio Sant 1839 Gwynedd (Caernarfon) DWYCEIDIO 1839 - 1950
Cemais, Sant Tydecho 1837 Powys (Llandrindod) C1 1837 - 1950
Ceri, Sant Mihangel 1837 Powys (Llandrindod) CN06 1837 - 1950
Cerrigydrudion, Y Santes Fair Fadlen 1837 B.S. Conwy (Llandudno) CW28 1837 - 1950
Chwitffordd, Y Santes Fair a Beuno Sant 1837 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) C25 1837 - 2004
Cilcain, Y Santes Fair 1837 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) C05 1837 - 2005
Clocaenog, Y Santes Foddhyd 1838 De Sir Ddinbych (Rhuthun) C25 1838 - 1992
Clynnog Fawr, Beuno Sant 1837 Gwynedd (Caernarfon) DWYCLYNNOG 1837 - 1950
Coedpoeth, Y Santes Tudful 1895 B.S. Wrecsam (Wrecsam) C26 1895 - 1950
Conwy, Y Santes Fair a’r Holl Saint 1837 B.S. Conwy (Llandudno) C02 1837 - 1950
Corris, Y Drindod Sanctaidd 1862 Gwynedd (Caernarfon) DOLC07 1862 - 1950
Corwen, Mael Sant a Sulien Sant 1837 De Sir Ddinbych (Rhuthun) C07 1837 - 2005
Cricieth, Deiniol sant 1890 Gwynedd (Caernarfon) DWYCRICDEIN 1890 - 1950
Cricieth, Y Santes Catrin 1837 Gwynedd (Caernarfon) DWYCRICCATH 1837 - 1950
Croesesgob, Emanuel 1842 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) C101 1842 - 2005
Crugion, Sant Mihangel 1865 Powys (Llandrindod) CW05 1865 - 1948
Cwm, Mael Sant a Sulien Sant 1837 Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) CW03 1837 - 1992
Darowen, Sant Tudur 1837 Powys (Llandrindod) C2 1837 - 1950
Derwen, Y Santes Fair 1837 De Sir Ddinbych (Rhuthun) C26 1837 - 1968
Dinbych, Dewi Sant 1897 De Sir Ddinbych (Rhuthun) C14 1897 - 1980
Dinbych, St Hilary 1837 De Sir Ddinbych (Rhuthun) C102 1837 - 1876
Dinbych, Y Santes Fair 1876 De Sir Ddinbych (Rhuthun) C16 1876 - 1992
Dinbych, Y Santes Marchell 1928 De Sir Ddinbych (Rhuthun) C15 1928 - 2002
Dinmael, Y Santes Catrin 1879 B.S. Conwy (Llandudno) CW31 1879 - 1950
Dolanog, Ioan Fedyddiwr 1862 Powys (Llandrindod) CL21 1862 - 1949
Dolbenmaen, Y Santes Fair 1837 Gwynedd (Caernarfon) DWYDOLBEN 1837 - 1950
Dolfor, Sant Pawl 1867 Powys (Llandrindod) CN05 1867 - 1950
Dolgellau, Y Santes Fair 1837 Gwynedd (Caernarfon) DOLC08 1837 - 1950
Dolwyddelan, Gwyddelan Sant 1837 B.S. Conwy (Llandudno) C28 1837 - 1950
Dwygyfylchi, Dewi Sant 1949 B.S. Conwy (Llandudno) C04 1949 - 1949
Dwygyfylchi, Gwynan Sant 1837 B.S. Conwy (Llandudno) C05 1837 - 1950
Dwygyfylchi, Seiriol Sant 1883 B.S. Conwy (Llandudno) C06 1883 - 1950
Dylife, Dewi Sant 1856 Powys (Llandrindod) C7 1856 - 1915
Edern, Edern Sant 1837 Gwynedd (Caernarfon) DWYEDERN 1837 - 1950
Efenechtyd, Sant Mihangel a’r Holl Angylion 1838 De Sir Ddinbych (Rhuthun) C27 1838 - 1960
Eglwys-bach, Sant Marthin 1837 B.S. Conwy (Llandudno) C29 1837 - 1950
Eglwys-rhos, Dewi Sant (Bae Penrhyn) 1930 B.S. Conwy (Llandudno) C10 1930 - 1950
Eglwys-rhos, Holl Saint (Deganwy) 1909 B.S. Conwy (Llandudno) C09 1909 - 1950
Eglwys-rhos, Sant Andreas 1933 B.S. Conwy (Llandudno) C91 1933 - 1933
Eglwys-rhos, Sant Pawl (Craig-y-don) 1908 B.S. Conwy (Llandudno) C08 1908 - 1950
Eglwys-rhos, Y Santes Eleri a’r Santes Fair 1837 B.S. Conwy (Llandudno) C07 1837 - 1950
Erbistog, Sant Hilary 1837 B.S. Wrecsam (Wrecsam) C08 1837 - 1950
Eryrys, Dewi Sant 1864 De Sir Ddinbych (Rhuthun) C28 1864 - 1970
Esclus, Eglwys y Drindod Sanctaidd 1880 B.S. Wrecsam (Wrecsam) C07 1880 - 1950
Eulo, Yr Ysbryd Sanctaidd 1938 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) C105 1938 - 1998
Eutun, Deiniol Sant 1940 B.S. Wrecsam (Wrecsam) C09 1940 - 1950
Ffestiniog, Sant Mihangel 1837 Gwynedd (Caernarfon) ARDC02 1837 - 1950
Ffordun, Sant Mihangel 1837 Powys (Llandrindod) CW06 1837 - 1950
Ffynnongroyw, Holl Sant 1884 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) C06 1884 - 1979
Frongoch, Sant Marc 1862 Gwynedd (Caernarfon) BALC8 1862 - 1945
Gallt Melyd, Melyd Sant 1837 Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) CW07 1837 - 1993
Garden City, St Andrew 1964 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) C116 1964 - 1984
Garthbeibio, Tydecho Sant 1837 Powys (Llandrindod) CL02 1837 - 1950
Glanadda, Dewi Sant 1907 Gwynedd (Caernarfon) BANSTDAVID 1907 - 1950
Glanogwen, Eglwys Crist 1858 Gwynedd (Caernarfon) BANGLANOGWEN 1858 - 1950
Glyndyfrdwy, Sant Tomos 1860 De Sir Ddinbych (Rhuthun) C08 1860 - 1988
Gorsedd, Sant Pawl 1854 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) C08 1854 - 2005
Groeslon, Sant Tomos 1857 Gwynedd (Caernarfon) CAEC21 1857 - 1948
Gwaunysgor, Y Santes Fair Fadlen 1837 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) C09 1837 - 1995
Gwersyllt, Eglwys y Drindod Sanctaidd 1851 B.S. Wrecsam (Wrecsam) C10 1851 - 1950
Gwyddelwern, Beuno Sant 1837 De Sir Ddinbych (Rhuthun) C09 1837 - 1970
Gwyrthymp, Deiniol Sant 1837 B.S. Wrecsam (Wrecsam) C58 1837 - 1950
Gwytherin, Y Santes Gwenfrewi 1837 B.S. Conwy (Llandudno) CW24 1837 - 1921
Gyffin, Sant Bened 1837 B.S. Conwy (Llandudno) C11 1837 - 1950
Gyffylliog, Y Santes Fair 1838 De Sir Ddinbych (Rhuthun) C29 1838 - 1967
Hanmer, Sant Chad 1837 B.S. Wrecsam (Wrecsam) C53 1837 - 1950
Helygain, Y Santes Fair 1837 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) C11 1837 - 2003
Hen Golwyn, Sant Ioan 1905 B.S. Conwy (Llandudno) CW14 1905 - 1950
Hen Golwyn, Y Santes Catrin 1840 B.S. Conwy (Llandudno) CW13 1840 - 1949
Henllan, Sadwrn Sant 1837 De Sir Ddinbych (Rhuthun) C17 1837 - 2002
Higher Kinnerton, Holl Saint - (Dodleston) 1894 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) C110 1894 - 2003
Hirnant, Illog Sant 1837 Powys (Llandrindod) CL03 1837 - 1946
Holt, Sant Chad 1838 B.S. Wrecsam (Wrecsam) C12 1838 - 1950
Is-Attyn, Santes Etheldreda 1838 Powys (Llandrindod) CW09 1838 - 1949
Isnowyd, Y Santes Fair 1838 Powys (Llandrindod) CW14 1838 - 1944
Isycoed, Sant Pawl 1837 B.S. Wrecsam (Wrecsam) C13 1837 - 1950
Llai, Sant Marthin 1925 B.S. Wrecsam (Wrecsam) C14 1925 - 1950
Llamyrewig, Llwchaearn Sant 1837 Powys (Llandrindod) CW12 1837 - 1950
Llan Sain Siôr, Sant Siôr 1838 B.S. Conwy (Llandudno) CW09 1838 - 1950
Llanaber, Y Santes Fair 1837 Gwynedd (Caernarfon) DOLC09 1837 - 1950
Llanaelhaearn, Aelhaearn Sant 1837 Gwynedd (Caernarfon) DWYAELHAEARN 1837 - 1950
Llanarmon Dyffryn Ceiriog, Garmon Sant 1838 B.S. Wrecsam (Wrecsam) C15 1838 - 1950
Llanarmon Mynydd Mawr, Garmon Sant 1839 Powys (Llandrindod) CL24 1839 - 1923
Llanarmon yn Iâl, Garmon Sant 1837 De Sir Ddinbych (Rhuthun) C30 1837 - 2001
Llanarmon, Garmon Sant 1837 Gwynedd (Caernarfon) DWYARMON 1837 - 1950
Llanasa, Asa Sant a Chyndeyrn Sant 1837 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) C14 1837 - 1993
Llanasa, St Winifred - Gronant 1952 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) C15 1952 - 1966
Llanbedr Dyffryn Clwyd, Sant Pedr 1838 De Sir Ddinbych (Rhuthun) C31 1838 - 1999
Llanbedr y Cennin, Sant Pedr 1837 B.S. Conwy (Llandudno) C12 1837 - 1950
Llanbedr, Sant Pedr 1837 Gwynedd (Caernarfon) ARDC04 1837 - 1949
Llanbedrog, Pedrog Sant 1837 Gwynedd (Caernarfon) DWYPEDROG 1837 - 1950
Llanberis, Padarn Sant 1927 Gwynedd (Caernarfon) CAEC4 1927 - 1950
Llanbryn-mair, Y Santes Fair 1837 Powys (Llandrindod) C3 1837 - 1950
Llandanwg / Harlech, Tanwg Sant 1837 Gwynedd (Caernarfon) ARDC03 1837 - 1949
Llanddeiniolen, Deiniol Sant 1837 Gwynedd (Caernarfon) CAEC6 1837 - 1949
Llandderfel, Derfel Sant 1837 Gwynedd (Caernarfon) BALC2 1837 - 1920
Llanddewi, Dewi Sant 1871 B.S. Conwy (Llandudno) CW26 1871 - 1940
Llanddoged, Doged Sant 1838 B.S. Conwy (Llandudno) C30 1838 - 1949
Llanddulas, Cynbryd Sant 1837 B.S. Conwy (Llandudno) CW05 1837 - 1950
Llanddwywe, Dwywe Sant 1838 Gwynedd (Caernarfon) DOLC10 1838 - 1948
Llandecwyn, Tecwyn Sant 1837 Gwynedd (Caernarfon) ARDC05 1837 - 1950
Llandegla, Tegla Sant 1837 De Sir Ddinbych (Rhuthun) C32 1837 - 1999
Llandinam, Llonio Sant 1837 Powys (Llandrindod) CL01 1837 - 1950
Llandinorwig, Eglwys Crist 1858 Gwynedd (Caernarfon) CAEC7 1858 - 1950
Llandrillo yn Edeirnion, Trillo Sant 1837 De Sir Ddinbych (Rhuthun) C10 1837 - 1997
Llandrillo yn Rhos, Sant Siôr 1932 B.S. Conwy (Llandudno) CW20 1932 - 1950
Llandrillo yn Rhos, Trillo Sant 1837 B.S. Conwy (Llandudno) CW16 1837 - 1950
Llandrinio, Trinio Sant, Sant Pedr a Sant Pawl 1837 Powys (Llandrindod) CL04 1837 - 1949
Llandudno, Sant Siôr 1837 B.S. Conwy (Llandudno) C14 1837 - 1950
Llandudno, Y Drindod Sanctaidd 1877 B.S. Conwy (Llandudno) C13 1877 - 1950
Llandudwen, Y Santes Tudwen 1837 Gwynedd (Caernarfon) DWYTUDWEN 1837 - 1950
Llandwrog, Twrog Sant 1837 Gwynedd (Caernarfon) CAEC9 1837 - 1950
Llandygái, Tygái Sant 1837 Gwynedd (Caernarfon) BANSTTEGAI 1837 - 1950
Llandygái, Y Santes Ann 1841 Gwynedd (Caernarfon) BANSTANNE 1841 - 1950
Llandygwnning, Gwynnin Sant 1838 Gwynedd (Caernarfon) DWYCWNIN 1838 - 1950
Llandyrnog, Tyrnog Sant 1837 De Sir Ddinbych (Rhuthun) C18 1837 - 1998
Llandysilio, Tysilio Sant 1837 Powys (Llandrindod) CL05 1837 - 1950
Llandysul, Tysul Sant 1837 Powys (Llandrindod) CW11 1837 - 1949
Llanegryn, Y Santes Fair ac Egryn Sant 1837 Gwynedd (Caernarfon) DOLC11 1837 - 1949
Llaneilian yn Rhos, Eilian Sant 1837 B.S. Conwy (Llandudno) CW17 1837 - 1948
Llanelidan, Elidan Sant 1837 De Sir Ddinbych (Rhuthun) C33 1837 - 1970
Llanelltyd, Illtud Sant 1837 Gwynedd (Caernarfon) DOLC12 1837 - 1950
Llanelwy, Cyndeyrn Sant 1837 Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) CW04 1837 - 1994
Llanenddwyn, Y Santes Enddwyn 1837 Gwynedd (Caernarfon) DOLC13 1837 - 1950
Llanengan, Engan Sant 1837 Gwynedd (Caernarfon) DWYENGAN 1837 - 1950
Llanerfyl, Erfyl Sant 1837 Powys (Llandrindod) CL06 1837 - 1950
Llaneurgain, Y Santes Eurgain a Sant Pedr 1837 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) C21 1837 - 2005
Llaneurgain, Y Santes Fair - Pentre Moch 1977 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) C27 1977 - 1991
Llanfachreth, Machreth Sant 1838 Gwynedd (Caernarfon) DOLC14 1838 - 1948
Llanfaelrhys, Maelrhys Sant 1837 Gwynedd (Caernarfon) DWYMAELRHYS 1837 - 1950
Llanfaglan, Y Santes Fair Fadlen 1837 Gwynedd (Caernarfon) CAEC22 1837 - 1923
Llanfair Caereinion, Y Santes Fair 1837 Powys (Llandrindod) CL07 1837 - 1950
Llanfair Dyffryn Clwyd, Y Santes Fair 1837 De Sir Ddinbych (Rhuthun) C34 1837 - 2002
Llanfair Harlech, Y Santes Fair 1837 Gwynedd (Caernarfon) ARDC06 1837 - 1948
Llanfairisgaer, Y Santes Fair (BL) 1837 Gwynedd (Caernarfon) CAEC11 1837 - 1948
Llanfairisgaer, Y Santes Fair (Hen Eglwys y Plwyf) 1926 Gwynedd (Caernarfon) CAEC10 1926 - 1950
Llanfairtalhaearn, Y Santes Fair 1837 B.S. Conwy (Llandudno) CW06 1837 - 1950
Llanfechain, Garmon Sant 1837 Powys (Llandrindod) CL08 1837 - 1950
Llanferres, Berres Sant 1837 De Sir Ddinbych (Rhuthun) C35 1837 - 2000
Llanfihangel Bachellaeth, Sant Mihangel 1837 Gwynedd (Caernarfon) DWYLLANFIBAC 1837 - 1950
Llanfihangel Glyn Myfyr, Sant Mihangel 1837 B.S. Conwy (Llandudno) CW29 1837 - 1945
Llanfihangel y Pennant, Sant Mihangel 1837 Gwynedd (Caernarfon) DOLC16 1837 - 1943
Llanfihangel y Pennant, Sant Mihangel 1837 Gwynedd (Caernarfon) DWYPENNANT 1837 - 1950
Llanfihangel y Traethau, Sant Mihangel 1837 Gwynedd (Caernarfon) ARDC07 1837 - 1947
Llanfihangel yng Ngwynfa, Sant Mihangel 1837 Powys (Llandrindod) CL09 1837 - 1950
Llanfor, Deiniol Sant 1837 Gwynedd (Caernarfon) BALC3 1837 - 1950
Llanfrothen, Brothen Sant 1837 Gwynedd (Caernarfon) ARDC12 1837 - 1950
Llanfwrog, Mwrog Sant a’r Santes Fair 1837 De Sir Ddinbych (Rhuthun) C36 1837 - 1994
Llanfyllin, Myllin Sant 1837 Powys (Llandrindod) CL10 1837 - 1950
Llanfynydd, Mihangel Sant 1893 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) C113 1893 - 2005
Llangadfan, Cadfan Sant 1837 Powys (Llandrindod) CL11 1837 - 1950
Llangadwaladr, Cadwaladr Sant 1837 Powys (Llandrindod) CL25 1837 - 1949
Llangar / Cynwyd, Sant Ioan 1837 De Sir Ddinbych (Rhuthun) C11 1837 - 1989
Llangedwyn, Cedwyn Sant 1837 Powys (Llandrindod) CL26 1837 - 1950
Llangelynnin (Llwyngwril), Celynnin Sant 1837 Gwynedd (Caernarfon) DOLC17 1837 - 1950
Llangernyw, Digain Sant 1837 B.S. Conwy (Llandudno) CW23 1837 - 1949
Llangïan, Cïan Sant 1837 Gwynedd (Caernarfon) DWYCIAN 1837 - 1950
Llangollen - Trefor 1925 B.S. Wrecsam (Wrecsam) C61 1925 - 1950
Llangollen, Collen Sant 1837 De Sir Ddinbych (Rhuthun) C42 1837 - 1997
Llangower, Cywair Sant 1838 Gwynedd (Caernarfon) BALC4 1838 - 1950
Llangurig, Curig Sant 1837 Powys (Llandrindod) CL02 1837 - 1950
Llangwm, Sant Sierôm 1837 B.S. Conwy (Llandudno) CW27 1837 - 1937
Llangwnnadl, Gwynhoedl Sant 1837 Gwynedd (Caernarfon) DWYGWNADL 1837 - 1950
Llangwyfan, Cwyfan Sant 1837 De Sir Ddinbych (Rhuthun) C19 1837 - 1949
Llangybi, Cybi Sant 1837 Gwynedd (Caernarfon) DWYCYBI 1837 - 1950
Llangynhafal, Cynhafal Sant 1837 De Sir Ddinbych (Rhuthun) C37 1837 - 2004
Llangynog, Cynog Sant 1837 Powys (Llandrindod) CL13 1837 - 1950
Llangynyw, Cynyw Sant 1837 Powys (Llandrindod) CL12 1837 - 1949
Llangystennin, Sant Cystennin 1837 B.S. Conwy (Llandudno) C19 1837 - 1950
Llangystennin, Sant Mihangel 1932 B.S. Conwy (Llandudno) C20 1932 - 1950
Llanidloes, Idloes Sant 1837 Powys (Llandrindod) CL03 1837 - 1950
Llaniestyn, Iestyn Sant 1838 Gwynedd (Caernarfon) DWYIESTYN 1838 - 1950
Llanllechid, Llechid Sant 1837 Gwynedd (Caernarfon) BANLLANLLECHID 1837 - 1949
Llanllugan, Y Santes Fair 1837 Powys (Llandrindod) CN07 1837 - 1948
Llanllwchaearn, Holl Saint 1891 Powys (Llandrindod) CN09 1891 - 1949
Llanllwchaearn, Llwchaearn Sant 1837 Powys (Llandrindod) CN08 1837 - 1950
Llanllyfni, Rhedyw Sant 1837 Gwynedd (Caernarfon) CAEC12 1837 - 1950
Llannefydd, Nefydd Sant a’r Santes Fair 1837 B.S. Conwy (Llandudno) CW07 1837 - 1943
Llannerch Banna, Y Santes Fair Fadlen 1867 B.S. Wrecsam (Wrecsam) C56 1867 - 1950
Llannor, Y Groes Sanctaidd 1837 Gwynedd (Caernarfon) DWYLLANNOR 1837 - 1950
Llanrhaeadr ym Mochnant, Dogfan Sant 1837 Powys (Llandrindod) CL27 1837 - 1950
Llanrhaeadr yng Nghinmeirch, Dyfnog Sant 1837 De Sir Ddinbych (Rhuthun) C20 1837 - 1999
Llanrhychwyn, Rhychwyn Sant 1837 B.S. Conwy (Llandudno) C31 1837 - 1886
Llanrhydd, Meugan Sant 1837 De Sir Ddinbych (Rhuthun) C38 1837 - 1950
Llanrug, Sant Mihangel 1837 Gwynedd (Caernarfon) CAEC13 1837 - 1950
Llanrwst, Grwst Sant 1837 B.S. Conwy (Llandudno) C32 1837 - 1950
Llanrwst, Y Santes Fair 1884 B.S. Conwy (Llandudno) C92 1884 - 1950
Llansanffraid Glan Conwy, Y Santes Ffraid 1837 B.S. Conwy (Llandudno) C21 1837 - 1950
Llansanffraid Glyn Ceiriog, Y Santes Ffraid 1837 B.S. Wrecsam (Wrecsam) C22 1837 - 1950
Llansanffraid Glyndyfrdwy, Y Santes Ffraid 1837 De Sir Ddinbych (Rhuthun) C12 1837 - 1992
Llansanffraid ym Mechain, Y Santes Ffraid 1838 Powys (Llandrindod) CL15 1838 - 1950
Llansannan, Sannan Sant 1837 B.S. Conwy (Llandudno) CW08 1837 - 1950
Llansilin, Sant Silin 1837 Powys (Llandrindod) CL28 1837 - 1950
Llantysilio, Tysilio Sant 1837 De Sir Ddinbych (Rhuthun) C44 1837 - 1994
Llanuwchllyn, Deiniol Sant 1837 Gwynedd (Caernarfon) BALC5 1837 - 1950
Llanwddyn, Gwyddyn Sant 1837 Powys (Llandrindod) CL16 1837 - 1949
Llanwnda, Gwyndaf Sant 1837 Gwynedd (Caernarfon) CAEC14 1837 - 1950
Llanwnog, Gwnog Sant 1837 Powys (Llandrindod) CN10 1837 - 1950
Llanwrin, Sant Gwrin 1837 Powys (Llandrindod) DOLC4 1837 - 1950
Llanwyddelan, Gwyddelan Sant 1837 Powys (Llandrindod) CN11 1837 - 1949
Llanychan, Hychan Sant 1838 De Sir Ddinbych (Rhuthun) C39 1838 - 1970
Llanycil, Beuno Sant 1837 Gwynedd (Caernarfon) BALC6 1837 - 1950
Llanymawddwy, Tydecho Sant 1837 Gwynedd (Caernarfon) DOLC19 1837 - 1950
Llanynys, Y Santes Saeran 1837 De Sir Ddinbych (Rhuthun) C40 1837 - 1990
Llanystumdwy, Ioan Fedyddiwr 1837 Gwynedd (Caernarfon) DWYSTUMDWY 1837 - 1950
Llawrybetws, Sant Iago 1865 De Sir Ddinbych (Rhuthun) C101 1865 - 1967
Llwydiarth, Y Santes Fair 1860 Powys (Llandrindod) CL17 1860 - 1947
Llysbedydd, St Ioan Fedyddiwr 1878 B.S. Wrecsam (Wrecsam) C51 1878 - 1950
Llysfaen, Cynfran Sant 1837 B.S. Conwy (Llandudno) CW19 1837 - 1950
Machynlleth, Sant Pedr 1837 Powys (Llandrindod) C5 1837 - 1950
Maentwrog, Twrog Sant 1837 Gwynedd (Caernarfon) ARDC08 1837 - 1950
Maesgeirchen, Eglwys y Groes 1950 Gwynedd (Caernarfon) BANSTCROSS 1950 - 1950
Maes-glas, Eglwys y Drindod 1913 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) C13 1913 - 1984
Mallwyd, Tydecho Sant 1838 Gwynedd (Caernarfon) DOLC20 1838 - 1949
Manafon, Sant Mihangel 1837 Powys (Llandrindod) CN12 1837 - 1950
Marchwiail, Y Santes Marchell 1837 B.S. Wrecsam (Wrecsam) C27 1837 - 1950
Meifod, Tysilio Sant a’r Santes Fair 1838 Powys (Llandrindod) CL18 1838 - 1950
Mochdre, Holl Saint 1838 Powys (Llandrindod) CN13 1838 - 1950
Mostyn, Eglwys Crist 1845 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) C17 1845 - 1993
Mwynglawdd, Y Santes Fair 1845 B.S. Wrecsam (Wrecsam) C25 1845 - 1950
Nannerch, Sant Mihangel 1837 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) C18 1839 - 1976
Nant Peris, Peris Sant 1837 Gwynedd (Caernarfon) CAEC5 1837 - 1950
Nantglyn, Sant Iago 1838 De Sir Ddinbych (Rhuthun) C21 1838 - 1967
Nefyn, Dewi Sant 1913 Gwynedd (Caernarfon) DWYNEFYNDA 1913 - 1950
Nefyn, Y Santes Fair 1837 Gwynedd (Caernarfon) DWYNEFYNMA 1837 - 1915
Nercwys, Y Santes Fair 1837 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) C19 1837 - 1999
Owrtyn, Y Santes Fair Forwyn 1837 B.S. Wrecsam (Wrecsam) C55 1837 - 1950
Penarlâg, Deiniol Sant 1837 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) C106 1837 - 2005
Penegoes, Sant Cadfarch 1837 Powys (Llandrindod) C6 1837 - 1950
Penisarwaun, Y Santes Helen 1922 Gwynedd (Caernarfon) CAEC15 1922 - 1950
Penllech, Y Santes Fair 1837 Gwynedd (Caernarfon) DWYPENLLECH 1837 - 1950
Penmachno, Tyddud Sant 1837 B.S. Conwy (Llandudno) C22 1837 - 1950
Penmorfa, Beuno Sant xxxx Gwynedd (Caernarfon) DWYPENMORFA 1854 - 1950
Pennal, Sant Pedr 1837 Gwynedd (Caernarfon) DOLC21 1837 - 1945
Pennant Melangell, Y Santes Melangell 1837 Powys (Llandrindod) CL14 1837 - 1950
Pennant, Penybontfawr, Sant Tomos 1857 Powys (Llandrindod) CL19 1857 - 1948
Penrhos, Cynfil Sant 1837 Gwynedd (Caernarfon) DWYPENRHOS 1837 - 1924
Penrhos, Eglwys y Drindod 1846 Powys (Llandrindod) CL20 1846 - 1950
Penrhyndeudraeth, Y Drindod Sanctaidd 1858 Gwynedd (Caernarfon) ARDC09 1858 - 1950
Pentir, Cedol Sant 1903 Gwynedd (Caernarfon) BANSTCEDOL 1903 - 1950
Pentrefoelas 1837 B.S. Conwy (Llandudno) CW30 1837 - 1949
Pentrobin, Sant Ioan 1881 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) C107 1881 - 2005
Penycae, Sant Tomos 1880 B.S. Wrecsam (Wrecsam) C28 1880 - 1950
Penyffordd, Emmanuel 1961 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) C114 1961 - 1983
Penystrywaid, Gwrhai Sant 1837 Powys (Llandrindod) CN15 1837 - 1949
Pistyll, Beuno Sant 1837 Gwynedd (Caernarfon) DWYPISTYLL 1837 - 1950
Pontbleiddyn, Eglwys Crist 1839 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) C22 1839 - 1998
Pontfadog, St Ioan Fedyddiwr 1848 B.S. Wrecsam (Wrecsam) C30 1848 - 1950
Pontrobert, Ioan Fedyddiwr 1853 Powys (Llandrindod) CL22 1853 - 1949
Pool Quay, Ioan Fedyddiwr 1864 Powys (Llandrindod) CL23 1864 - 1950
Porthmadog, Sant Ioan 1886 Gwynedd (Caernarfon) DWYPORTHMADOG 1886 - 1950
Prestatyn, Eglwys Crist 1863 Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) CW13 1863 - 2000
Prion, Sant Iago 1861 De Sir Ddinbych (Rhuthun) C22 1861 - 1970
Pwllheli, Deneio Sant 1837 Gwynedd (Caernarfon) DWYDENIO 1837 - 1950
Rhes-y-cae, Eglwys Crist 1865 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) C23 1865 - 1999
Rhiw, Aelrhiw Sant 1837 Gwynedd (Caernarfon) DWYRHIW 1837 - 1950
Rhiwabon, Holl Saint - Penylan 1908 B.S. Wrecsam (Wrecsam) C35 1908 - 1950
Rhiwabon, Y Santes Fair 1837 B.S. Wrecsam (Wrecsam) C34 1837 - 1950
Rhosllannerchrugog, Sant Ioan 1854 B.S. Wrecsam (Wrecsam) C31 1854 - 1950
Rhosllannerchrugog, Y Santes Fair - Johnstown 1948 B.S. Wrecsam (Wrecsam) C32 1948 - 1950
Rhosygwalia, Y Drindod Sanctaidd 1839 Gwynedd (Caernarfon) BALC7 1839 - 1946
Rhosymedre, Sant Ioan 1844 B.S. Wrecsam (Wrecsam) C39 1844 - 1950
Rhuddlan, Y Santes Fair 1837 Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) CW08 1837 - 2000
Rhug Chapel 1969 De Sir Ddinbych (Rhuthun) C103 1969 - 1970
Rhuthun, Sant Pedr 1837 De Sir Ddinbych (Rhuthun) C41 1837 - 1993
Rhydycroesau, Eglwys Crist 1845 Powys (Llandrindod) CL29 1845 - 1949
Rhyd-y-mwyn, Sant Ioan Efengylydd 1866 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) C24 1866 - 2002
Saltney Ferry, Sant Mathew - (Lache-cum-Saltney) 1925 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) C112 1925 - 1999
Sandycroft, Sant Ffransis 1914 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) C108 1914 - 1970
Sarn Mellteyrn, Sant Pedr 1839 Gwynedd (Caernarfon) DWYSARN 1839 - 1950
Sarn, Eglwys y Drindod 1861 Powys (Llandrindod) CN16 1861 - 1950
Sealand, Sant Bartholomeus 1868 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) C109 1868 - 2001
Shotton, Sant Ethelwold 1902 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) C115 1902 - 2005
Southsea, Holl Saint 1922 B.S. Wrecsam (Wrecsam) C42 1922 - 1950
Southsea, Sant Alban - Tanyfron 1944 B.S. Wrecsam (Wrecsam) C43 1944 - 1950
Talwrn, Y Santes Fair Fadlen 1889 B.S. Wrecsam (Wrecsam) C54 1889 - 1950
Tal-y-bont, Holl Saint 1837 Powys (Llandrindod) CW02 1837 - 1950
Talyllyn, Y Santes Fair 1847 Gwynedd (Caernarfon) DOLC22 1847 - 1941
Towyn, Y Santes Fair 1877 B.S. Conwy (Llandudno) CW10 1877 - 1950
Trawsfynydd, Y Santes Madryn 1837 Gwynedd (Caernarfon) ARDC10 1837 - 1950
Tre’r Llai, Eglwys y Drindod 1855 Powys (Llandrindod) CW10 1855 - 1950
Treberfedd, Holl Saint 1864 Powys (Llandrindod) CW07 1864 - 1949
Trefaldwyn, Sant Nicolas 1837 Powys (Llandrindod) CW13 1837 - 1950
Trefeglwys, Sant Mihangel 1837 Powys (Llandrindod) CL04 1837 - 1950
Treffynnon, Sant Iago 1837 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) C12 1837 - 1997
Treflys, Sant Mihangel 1837 Gwynedd (Caernarfon) DWYTREFLYS 1837 - 1950
Trefnant, Y Drindod Sanctaidd 1855 De Sir Ddinbych (Rhuthun) C23 1855 - 1998
Trefriw, Y Santes Fair 1837 B.S. Conwy (Llandudno) C33 1837 - 1949
Tregynon, Cynon Sant 1837 Powys (Llandrindod) CN17 1837 - 1950
Trelawnyd, Sant Mihangel 1837 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) C20 1837 - 2005
Trelystan, Y Santes Fair 1837 Powys (Llandrindod) CW15 1837 - 1948
Tremeirchion, Corff Crist 1837 Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) CW05 1837 - 1993
Treuddyn, Y Santes Fair 1837 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) C117 1837 - 2003
Trofarth, Sant Ioan 1874 B.S. Conwy (Llandudno) CW11 1874 - 1950
Tudweiliog, Cwyfan Sant 1837 Gwynedd (Caernarfon) DWYTUDWEIL 1837 - 1950
Tywyn, Cadfan Sant 1837 Gwynedd (Caernarfon) DOLC23 1837 - 1950
Waunfawr, Sant Ioan 1881 Gwynedd (Caernarfon) CAEC17 1881 - 1949
Whitewell / Iscoed, Y Santes Fair 1886 B.S. Wrecsam (Wrecsam) C57 1886 - 1950
Wrecsam, Sant Iago - Rhosddu 1887 B.S. Wrecsam (Wrecsam) C36 1887 - 1950
Wrecsam, Sant Silyn 1837 B.S. Wrecsam (Wrecsam) C45 1837 - 1950
Wrecsam, Y Santes Fair - Plas Power 1884 B.S. Wrecsam (Wrecsam) C29 1884 - 1950
Wrecsam, Y Santes Margaret - Garden Village 1950 B.S. Wrecsam (Wrecsam) C37 1950
Y Bala, Eglwys Crist 1880 Gwynedd (Caernarfon) BALC1 1880 - 1949
Y Bers, Eglwys y Plwyf 1890 B.S. Wrecsam (Wrecsam) C01 1890 - 1950
Y Ddiserth, Y Santes Ffraid 1837 Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) CW06 1837 - 1988
Y Drenewydd, Y Santes Fair 1837 Powys (Llandrindod) CN14 1837 - 1950
Y Fflint, Dewi Sant - Oakenholt 1991 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) C29 1991 - 2005
Y Fflint, Sant Tomos - Mynydd y Fflint 1980 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) C28 1980 - 2003
Y Fflint, Y Santes Fair 1837 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) C07 1837 - 2005
Y Friog, Cynan Sant 1928 Gwynedd (Caernarfon) DOLC18 1928 - 1949
Y Groesffordd, Holl Saint 1837 B.S. Wrecsam (Wrecsam) C11 1837 - 1950
Y Rhyl, Sant Ioan 1937 Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) CW12 1937 - 1996
Y Rhyl, Sant Tomos 1889 Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) CW10 1889 - 2000
Y Rhyl, Y Drindod Sanctaidd 1844 Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) CW09 1844 - 2000
Y Rhyl, Y Santes Ann 1909 Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) CW11 1909 - 1997
Y Trallwng, Y Santes Fair 1837 Powys (Llandrindod) CW16 1837 - 1950
Y Waun, Dewi Sant - Froncysyllte 1932 B.S. Wrecsam (Wrecsam) C60 1932 - 1950
Y Waun, Eglwys y Drindod 1839 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) C10 1839 - 1988
Y Waun, Y Santes Fair 1837 B.S. Wrecsam (Wrecsam) C05 1837 - 1950
Ynyscynhaearn, Cynhaearn Sant 1837 Gwynedd (Caernarfon) DWYYNYSCYN 1837 - 1950
Yr Hôb, Cynfarch Sant 1837 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) C111 1837 - 2005
Yr Orsedd, Eglwys Grist 1841 B.S. Wrecsam (Wrecsam) C38 1841 - 1950
Yr Wyddgrug, Sant Ioan 1886 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) C30 1886 - 1946
Yr Wyddgrug, Y Santes Fair 1837 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) C16 1837 - 2005
Yr Ystog, Sant Nicolas 1837 Powys (Llandrindod) CW04 1837 - 1950
Ysbyty Ifan, Ioan Fedyddiwr 1837 B.S. Conwy (Llandudno) C34 1837 - 1950
Ysceifiog, Y Santes Fair 1837 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) C26 1837 - 1980

Yn ôl i ddechrau'r dudalen


Priodasau Sifil

Rhanbarth CofrestruDechrau'r
Priodasau
Diwedd y
Priodasau
Cofrestri ynCodCyfnod yn y Mynegai
Aled 1935 1950 + B.S. Conwy (Llandudno) ALED 1935 - 1950
Bangor 1838 1950 + Gwynedd (Caernarfon) BAN 1838 - 1950
Alun a Glannau Dyfrdwy 1974 1996 Sir y Fflint (Y Wyddgrug) ALYNDEE 1974 - 1996
Caernarfon 1840 1950 + Gwynedd (Caernarfon) CAE 1840 - 1950
Anghyflawn ar gyfer:
1940, 1941, 1942, 1945, 1950
Conwy 1839 1938 B.S. Conwy (Llandudno) CNWY 1839 - 1938
"Conway Valley" 1937 1974 B.S. Conwy (Llandudno) CV 1937 - 1950
Corwen 1840   B.S. Wrecsam (Wrecsam) CRWN 1840 - 1935
Dolgellau 1837 1935 Gwynedd (Caernarfon) DOL 1837 - 1935
Delyn 1974 1996 Sir y Fflint (Y Wyddgrug) DELYN 1974 - 1996
De Meirionnydd 1935 1950 + Gwynedd (Caernarfon) DOL 1935 - 1950
Dwyrain Meirionnydd 1935 1950 + Gwynedd (Caernarfon) BAL 1935 - 1950
Dwyrain Meirionnydd 1935 1971 De Sir Ddinbych (Rhuthun) ME 1935 - 1939
1959 - 1971
Ffestiniog 1841 1935 Gwynedd (Caernarfon) ARD 1837 - 1935
Gogledd Meirionnydd 1935 1950 + Gwynedd (Caernarfon) ARD 1935 - 1950
Glyndŵr 1974 2011+ De Sir Ddinbych (Rhuthun) GLYNDWR 1974 - 1996
Hiraethog 1935 1974 B.S. Conwy (Llandudno) HIR 1935 - 1950
Llanelwy 1838 1974 Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) STASAPH 1838 - 1974
Llanfyllin 1837   Powys (Llandrindod) FYLLIN 1837 - 1950
Llanrwst 1838 1935 B.S. Conwy (Llandudno) RWST 1838 - 1935
Machynlleth 1838   Powys (Llandrindod) MACH 1838 - 1950
Owrtyn 1936 1974 B.S. Wrecsam (Wrecsam) OVERTON 1936 - 1950
Pwllheli 1837 1950 + Gwynedd (Caernarfon) DWY 1837 - 1950
Penarlâg 1893 1950 + Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) HAW 1893 - 1950
Rhuddlan 1974 2011 + Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) RHUDDLAN 1974 - 2000
Rhuthun 1838 1974 De Sir Ddinbych (Rhuthun) RUTHIN 1838 - 1974
Treffynnon 1838 1974 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) HOL 1838 - 1950
1973 - 1974
Dwyrain Sir y Fflint 1996 2005 Sir y Fflint (Y Wyddgrug) FE 1996 - 2005
Gorwellin Sir y Fflint 1996 2005 Sir y Fflint (Y Wyddgrug) FW 1996 - 2005
Sir y Fflint 2005 2011 + Sir y Fflint (Y Wyddgrug) F 2005 - 2005
Wrecsam 1838 1950 + B.S. Wrecsam (Wrecsam) WM 1838 - 1950
Y Bala 1839 1935 Gwynedd (Caernarfon) BAL 1839 - 1935
Y Drenewydd 1838   Powys (Llandrindod) NEWTOWN 1838 - 1950
Y Trallwng 1838   Powys (Llandrindod) POOL 1838 - 1950

Yn ôl i ddechrau'r dudalen


EglwysDechrau'r
Priodasa
Cofrestri ynCodCyfnod yn y Mynegai
Abergele, Capel y Wesleaid, Sant Pawl 1900 B.S. Conwy (Llandudno) AP09 1900 - 1950
Abergele, Eglwys y Methodistiaid Calfinaidd, Stryd y Capel 1936 B.S. Conwy (Llandudno) AP10 1936 - 1950
Abermiwl, Moriah 1915 Powys (Llandrindod) AW1 1915 - 1950
Aberriw, Jerusalem 1931 Powys (Llandrindod) AW4 1931 - 1950
Abersoch, Capel Graig Methodistiaid Calfinaidd 1937 Gwynedd (Caernarfon) DWYGRAIG 1937 - 1950
Adwy’r Clawdd, Capel Adwy’r Clawdd 1914 B.S. Wrecsam (Wrecsam) A32 1914 - 1921
Alltami, Capel Methodistiaid y Bryn 1952 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A121 1952 - 1965
Bae Colwyn, Capel y Wesleaid, Ffordd Abergele 1911 B.S. Conwy (Llandudno) AP04 1911 - 1950
Bae Colwyn, Capel y Wesleaid, Sant Ioan 1899 B.S. Conwy (Llandudno) AP02 1899 - 1950
Bae Colwyn, Capel yr Annibynwyr Saesneg 1925 B.S. Conwy (Llandudno) AP03 1925 - 1950
Bae Colwyn, Yr Eglwys Bresbyteraidd Saesneg, Ffordd Conwy 1940 B.S. Conwy (Llandudno) AP08 1940 - 1950
Bangor, Tabernacl MC 1937 Gwynedd (Caernarfon) BANNTABERNACL 1937 - 1950
Bangor, Twrgwyn MC 1926 Gwynedd (Caernarfon) BANTWRGWYN 1926 - 1950
Bangor, Y Synagog 1898 Gwynedd (Caernarfon) BANSYNAGOGUE 1898 - 1921
Bermo, Capel Caersalem 1911 Gwynedd (Caernarfon) DOLA09 1911 - 1949
Bermo, Capel y Methodistiaid 1904 Gwynedd (Caernarfon) DOLA08 1904 - 1950
Betws Cedewain, Capel 1927 Powys (Llandrindod) AN3 1927 - 1950
Betws-y-coed, Brynmawr 1927 B.S. Conwy (Llandudno) CAP03 1927 - 1950
Blaenau Ffestiniog, Bethania 1900 Gwynedd (Caernarfon) ARDA02 1900 - 1950
Blaenau Ffestiniog, Bethesda 1913 Gwynedd (Caernarfon) ARDA08 1913 - 1916
Blaenau Ffestiniog, Bryn Bowydd 1905 Gwynedd (Caernarfon) ARDA03 1905 - 1948
Blaenau Ffestiniog, Four Crosses, Ebenezer 1899 Gwynedd (Caernarfon) ARDA06 1899 - 1899
Blaenau Ffestiniog, Gwylfa Methodistiaid Calfinaidd 1912 Gwynedd (Caernarfon) ARDA07 1912 - 1950
Blaenau Ffestiniog, Jerusalem 1908 Gwynedd (Caernarfon) ARDA04 1908 - 1950
Bretton, Eglwys y Methodistiaid 1939 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A106 1939 - 1995
Burgedin, Tabernacl 1920 Powys (Llandrindod) AL2 1920 - 1948
Bwcle, Eglwys Mair y Paderau 1993 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A126 1993 - 2005
Bwcle, Eglwys y Methodistiaid Croes Bwcle (Tabernacl) 1929 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A128 1929 - 2003
Bwcle, Eglwys y Methodistiaid, Y Sgwâr 1940 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A142 1940 - 1994
Bwcle, Lane End, Eglwys y Methodistiaid 1938 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A105 1938 - 2005
Bwcle, Seion 1899 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A141 1899 - 1974
Bwcle, Yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig 1946 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A109 1946 - 1991
Caergwrle, Capel y Methodistiaid, Stryd Fawr 1935 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A146 1935 - 1967
Caergwrle, Eglwys Bresbyteraidd Saesneg 1993 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A125 1993 - 1997
Caergwrle, Eglwys y Methodistiaid, Stryd y Castell 1939 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A107 1939 - 2005
Caernarfon, Caersalem 1911 Gwynedd (Caernarfon) CAEAP3 1911 - 1928
Caernarfon, Ebeneser 1899 Gwynedd (Caernarfon) CAEAP1 1899 - 1950
Capel Bethesda (Rhanbarth Bangor) 1899 Gwynedd (Caernarfon) BANBETHESDA 1899 - 1918
Capel Bethlehem (Rhanbarth Bangor) 1910 Gwynedd (Caernarfon) BANBETHLEHEM 1910 - 1930
Capel Carmel (Rhanbarth Bangor) 1911 Gwynedd (Caernarfon) BANCARMEL 1911 - 1950
Cefn Mawr, Capel Seion 1939 B.S. Wrecsam (Wrecsam) A31 1939 - 1950
Cefn Mawr, Gorphwysfa 1910 B.S. Wrecsam (Wrecsam) A34 1910 - 1919
Cei Conna, Capel y Methodistiaid, Stryd y Capel 1950 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A143 1950 - 1957
Cei Conna, Eglwys Babyddol y Cymun Bendigaid 1993 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A124 1993 - 2005
Cei Conna, Sant Andreas Eglwys y Methodistiaid 1952 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A114 1952 - 1978
Cei Conna, Sant Ioan, Eglwys y Methodistiaid 1919 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A115 1919 - 2004
Coed-llai, Eglwys y Wesleaid, Heol y Frenhines 1968 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A03 1968 - 1991
Conwy, Capel Tabernacl 1900 B.S. Conwy (Llandudno) CAP12 1900 - 1947
Conwy, Sant Ioan, Rose Hill Street 1926 B.S. Conwy (Llandudno) CAP01 1926 - 1950
Corwen, Capel y Methodistiaid - Ffordd Llundain 1901 De Sir Ddinbych (Rhuthun) AP05 1901 - 1970
Corwen, Zion 1982 De Sir Ddinbych (Rhuthun) AP09 1982 - 2002
Dinas Mawddwy, Capel Ebenezer 1902 Gwynedd (Caernarfon) DOLA01 1902 - 1950
Dinbych, Capel Mawr 1899 De Sir Ddinbych (Rhuthun) AP03 1899 - 1971
Dinbych, Capel Pendref 1902 De Sir Ddinbych (Rhuthun) AP02 1902 - 1995
Dinbych, Eglwys Bresbyteraidd Stryd y Dyffryn 1981 De Sir Ddinbych (Rhuthun) AP07 1981 - 2004
Dolanog, MC 1924 Powys (Llandrindod) AL4 1924 - 1950
Dolgellau, Capel Saesneg 1925 Gwynedd (Caernarfon) DOLA03 1925 - 1950
Dolgellau, Capel Salem 1917 Gwynedd (Caernarfon) DOLA02 1917 - 1950
Dolgellau, Capel y Tabernacl 1932 Gwynedd (Caernarfon) DOLA04 1932 - 1950
Drury, Capel Methodistiaid Drury Lane 1970 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A113 1970 - 1988
Edern, Capel Edern Methodistiaid Calfinaidd 1912 Gwynedd (Caernarfon) DWYCAPELEDERN 1912 - 1933
Eulo, Eglwys y Methodistiaid 1933 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A103 1933 - 1996
Ewloe Green, Eglwys Bresbyteraidd Cymru 1960 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A130 1960 - 1991
Ffestiniog, Bethel 1906 Gwynedd (Caernarfon) ARDA05 1906 - 1950
Ffrwd, Capel y Methodistiaid 1922 B.S. Wrecsam (Wrecsam) A08 1922 - 1950
Ffynnongroyw, Bethania 1982 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A16 1982 - 1982
Gallt Melyd, Salem 1944 Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) AP09 1944 - 1966
Golfftyn, Eglwys Bresbyteraidd Cymru 1921 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A116 1921 - 1998
Groeslwyd, Temple 1920 Powys (Llandrindod) AW3 1920 - 1950
Gronant, Mynydd Seion 1923 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A14 1923 - 1983
Gwepra, Eglwys Bresbyteraidd Cymru 1931 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A111 1931 - 1970
Gwersyllt, Capel yr Annibynwyr 1905 B.S. Wrecsam (Wrecsam) A03 1905 - 1950
Hen Golwyn, Ebenezer 1911 B.S. Conwy (Llandudno) AP01 1911 - 1919
Hen Golwyn, Eglwys y Methodistiaid, Ffordd Cadwgan 1923 B.S. Conwy (Llandudno) AP05 1923 - 1950
Leeswood, Bethel 1944 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A13 1944 - 1984
Llai, Capel y Drindod 1925 B.S. Wrecsam (Wrecsam) A26 1925 - 1950
Llanbedr y Cennin, Salem - Capel yr Annibynwyr 1902 B.S. Conwy (Llandudno) CAP15 1902 - 1949
Llanbryn-mair, Hen Gapel 1926 Powys (Llandrindod) AP1 1926 - 1950
Llandderfel, Methodistiaid Calfinaidd 1899 Gwynedd (Caernarfon) BALA2 1899 - 1950
Llandrillo yn Rhos, Capel y Bedyddwyr Saesneg 1935 B.S. Conwy (Llandudno) AP15 1935 - 1948
Llandrillo yn Rhos, Capel y Wesleaid 1928 B.S. Conwy (Llandudno) AP07 1928 - 1950
Llandudno, Capel Methodistiaid Dewi Sant, Rhodfa Mostyn 1926 B.S. Conwy (Llandudno) CAP02 1926 - 1949
Llandudno, Capel Seion, Heol Mostyn 1907 B.S. Conwy (Llandudno) CAP16 1907 - 1949
Llandudno, Ebenezer, Stryd Lloyd 1899 B.S. Conwy (Llandudno) CAP13 1899 - 1949
Llandudno, Eglwys Bresbyteraidd Saesneg Newydd, Stryd y Capel 1941 B.S. Conwy (Llandudno) CAP05 1941 - 1950
Llandudno, Sant Ioan, Heol Mostyn 1921 B.S. Conwy (Llandudno) CAP17 1921 - 1950
Llandudno, Y Synagog 1922 B.S. Conwy (Llandudno) CAP11 1922 - 1945
Llandyrnog, Capel y Dyffryn 1899 De Sir Ddinbych (Rhuthun) AP01 1899 - 2001
Llanfwrog, Bethania 1982 De Sir Ddinbych (Rhuthun) AP14 1982 - 1996
Llanfyllin, Moriah 1913 Powys (Llandrindod) AL5 1913 - 1937
Llanfyllin, Tabernacl 1899 Powys (Llandrindod) AL1 1899 - 1949
Llangollen, Capel Glanrafon 1903 B.S. Wrecsam (Wrecsam) A42 1903 - 1950
Llangollen, Capel Seion 1902 B.S. Wrecsam (Wrecsam) A41 1902 - 1950
Llangollen, Eglwys y Methodistiaid Saesneg 1908 De Sir Ddinbych (Rhuthun) AP20 1908 - 1996
Llangurig, Ebeneser 1901 Powys (Llandrindod) AL1 1901 - 1948
Llangybi, Capel Helyg Annibynwyr 1909 Gwynedd (Caernarfon) DWYHELYG 1909 - 1943
Llanidloes, Heol China 1899 Powys (Llandrindod) AL2 1899 - 1950
Llanrhaeadr ym Mochnant, Seion 1899 Powys (Llandrindod) AL7 1899 - 1910
Llansanffraid Glan Conwy, Bryn Ebeneser 1937 B.S. Conwy (Llandudno) CAP18 1937 - 1949
Llansanffraid Glyn Ceiriog, Capel Bethel 1902 B.S. Wrecsam (Wrecsam) A43 1902 - 1950
Llansanffraid, Salem 1982 De Sir Ddinbych (Rhuthun) AP101 1982 - 1989
Maentwrog Uchaf, Utica Annibynwyr 1913 Gwynedd (Caernarfon) ARDA11 1913 - 1950
Maes-glas, Ebeneser 1903 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A19 1903 - 1908
Mancot, Eglwys y Presbyteriaid 1931 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A102 1931 - 2003
Meifod, Seion 1900 Powys (Llandrindod) AL8 1900 - 1913
Moss, Capel Brake 1901 B.S. Wrecsam (Wrecsam) A02 1901 - 1950
Mostyn, Eglwys Ddiwygiedig Unedig Hebron 1998 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A18 1998 - 1998
Pantasaph, Eglwys Babyddol Dewi Sant 2002 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A20 2002 - 2005
Penarlâg, Eglwys y Methodistiaid 1927 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A144 1927 - 1990
Penmachno, Bethania 1906 B.S. Conwy (Llandudno) CAP04 1906 - 1950
Penmaenmawr, Sant Pawl - Capel y Methodistiaid Saesneg 1949 B.S. Conwy (Llandudno) CAP14 1949 - 1950
Penrhyndeudraeth, Gorphwysfa 1899 Gwynedd (Caernarfon) ARDA09 1899 - 1908
Penrhyndeudraeth, Minffordd 1899 Gwynedd (Caernarfon) ARDA10 1899 - 1907
Penrhyndeudraeth, Nazareth 1936 Gwynedd (Caernarfon) ARDA12 1936 - 1948
Pentre Moch, Capel Mynydd Gilead 1982 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A05 1982 - 1996
Pentre Moch, Yr Eglwys Bresbyteraidd 1964 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A02 1964 - 1991
Pentrecelyn, Bethel 1982 De Sir Ddinbych (Rhuthun) AP13 1982 - 2004
Pentrobin, Bethesda, Eglwys y Methodistiaid 1951 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A110 1951 - 1996
Penyffordd, Eglwys Bresbyteraidd Seion 1937 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A148 1937 - 1993
Penyffordd, Y Drindod, Capel y Methodistiaid 1937 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A104 1937 - 1988
Pontybodcyn, Capel yr Annibynwyr 1907 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A147 1907 - 1948
Porthmadog, Ebenezer 1899 Gwynedd (Caernarfon) DWYEBENEZER 1899 - 1904
Prestatyn, Bethel 1909 Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) AP05 1909 - 1970
Prestatyn, Cynulliad Duw 1989 Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) AP13 1989 - 2000
Prestatyn, Eglwys Bresbyteraidd Saesneg 1931 Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) AP07 1931 - 1994
Prestatyn, Eglwys Fethodistaidd y Drindod 1926 Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) AP06 1926 - 1995
Prestatyn, Eglwys Gymunedol 1990 Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) AP16 1990 - 1991
Prestatyn, Rehoboth 1901 Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) AP04 1901 - 1998
Pwllheli, Capel Traeth y De Methodistiaid Calfinaidd 1910 Gwynedd (Caernarfon) DWYSOUTHBEACH 1910 - 1913
Queensferry, Eglwys Babyddol y Drindod Sanctaidd 1986 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A119 1986 - 2005
Rhoslan, Annibynwyr 1937 Gwynedd (Caernarfon) DWYRHOSLAN 1937 - 1937
Rhosllannerchrugog, Capel Mawr 1925 B.S. Wrecsam (Wrecsam) A07 1925 - 1950
Rhostyllen, Capel y Tabernacl 1899 B.S. Wrecsam (Wrecsam) A04 1899 - 1950
Rhuddlan, Ebenezer 1982 Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) AP14 1982 - 2000
Rhuthun, Tabernacl 1982 De Sir Ddinbych (Rhuthun) AP15 1982 - 1995
Rhuthun, Eglwys Bresbyteraidd Ffordd Wynnstay 1981 De Sir Ddinbych (Rhuthun) AP06 1981 - 1996
Saltney Ferry, Eglwys Bresbyteraidd Saesneg 1994 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A127 1994 - 1999
Saltney, Eglwys Babyddol Sant Antwn, Stryd Fawr 1992 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A123 1992 - 1996
Saltney, Eglwys y Methodistiaid, Stryd Fawr 1964 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A112 1964 - 1992
Sandycroft, Capel y Methodistiaid 1985 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A118 1985 - 1992
Sandycroft, Eglwys Bresbyteraidd Saesneg, Stryd Watkin 1965 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A145 1965 - 1983
Shotton, Eglwys Ddiwygiedig Unedig Rivertown 1946 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A108 1946 - 1993
Shotton, Eglwys Gristnogol Efengylaidd Glannau Dyfrdwy 1986 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A120 1986 - 2004
Talsarnau, Soar 1899 Gwynedd (Caernarfon) ARDA01 1899 - 1949
Tir Ifan, Capel y Methodistiaid 1927 B.S. Conwy (Llandudno) CAP10 1927 - 1950
Towyn, Capel y Wesleaid 1939 B.S. Conwy (Llandudno) AP11 1939 - 1950
Trebrys, Bethel 1904 B.S. Conwy (Llandudno) AP22 1904 - 1949
Trefnannau, Salem 1913 Powys (Llandrindod) AL6 1913 - 1939
Tregarth, Seilo 1913 Gwynedd (Caernarfon) BANSHILO 1913 - 1949
Treuddyn, Capel y Rhos 1930 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A101 1930 - 1970
Ty’n Lôn, Salem 1900 Gwynedd (Caernarfon) CAEAP4 1900 - 1916
Willington, Capel Coffa Peters 1940 B.S. Wrecsam (Wrecsam) A14 1940 - 1950
Wrecsam, Brynyffynnon 1899 B.S. Wrecsam (Wrecsam) A25 1899 - 1950
Wrecsam, Capel Seion 1921 B.S. Wrecsam (Wrecsam) A28 1921 - 1939
Wrecsam, Capel y Methodistiaid Cyntefig 1912 B.S. Wrecsam (Wrecsam) A29 1912 - 1950
Wrecsam, Capel yr Annibynwyr 1921 B.S. Wrecsam (Wrecsam) A27 1921 - 1950
Wrecsam, Victoria Hall 1925 B.S. Wrecsam (Wrecsam) A19 1925 - 1950
Y Bala, Capel Tegid 1929 Gwynedd (Caernarfon) BALA1 1929 - 1950
Y Ddiserth, Bethel 1936 Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) AP08 1936 - 2000
Y Drenewydd, Seion 1947 Powys (Llandrindod) AN4 1947 - 1950
Y Fflint, Eglwys Ddiwygiedig Unedig Sant Ioan 2000 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A19 2000 - 2005
Y Fflint, Eglwys Saesneg y Presbyteriaid, Ffordd Caer 1993 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A10 1993 - 1993
Y Rhyl, Capel Brunswick 1899 Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) AP101 1899 - 1986
Y Rhyl, Capel Clwyd Street 1899 Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) AP01 1899 - 1994
Y Rhyl, Capel Ffordd Tynewydd 1969 Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) AP10 1969 - 1991
Y Rhyl, Capel y Bedyddwyr Saesneg 1997 Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) AP17 1997 - 2000
Y Rhyl, Eglwys Crist 1899 Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) AP02 1899 - 1999
Y Rhyl, Eglwys y Methodistiaid Saesneg 1947 Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) AP03 1947 - 2000
Y Rhyl, Y Synagog 1898 Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) AP102 1898 - 1903
Y Trallwng, Capel y Methodistiaid 1929 Powys (Llandrindod) AW2 1929 - 1950
Y Trallwng, Capel y Methodistiaid Cyntefig 1926 Powys (Llandrindod) AW5 1926 - 1933
Y Trallwng, Capel y Wesleaid 1923 Powys (Llandrindod) AW6 1923 - 1928
Y Waun, Capel Jiwbili 1938 B.S. Wrecsam (Wrecsam) A01 1938 - 1950
Yr Orsedd, Yr Eglwys Bresbyteraidd 1901 B.S. Wrecsam (Wrecsam) A05 1901 - 1950
Yr Wyddgrug, Canolfan Gristnogol y Brenin 1975 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A21 1975 - 1991
Yr Wyddgrug, Capel Pendref 1899 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A15 1899 - 1986
Yr Wyddgrug, Eglwys Ebenezer y Bedyddwyr, Ffordd Glanrafon 1982 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A07 1982 - 1995
Yr Wyddgrug, Eglwys Saesneg y Methodistiaid, Stryd Wrecsam 1899 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A01 1899 - 1991
Yr Wyddgrug, Yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig, Stryd Tyddyn 1980 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) A04 1980 - 1994

Yn ôl i ddechrau'r dudalen