Chwilio yn y Mynegeion Genedigaethau

At ddibenion cofrestru Genedigaethau a Marwolaethau, rhannwyd Gogledd Cymru yn nifer o Isranbarthau Cofrestru, allai gynnwys unrhyw beth o un dref hyd at gasgliad o ddwsin neu fwy o blwyfi gwledig. Newidiodd ffiniau'r rhanbarthau hyn yn aml drwy'r blynyddoedd ers 1837 ac, o ganlyniad, trosglwyddwyd llawer o gofnodion genedigaethau a marwolaethau rhwng gwahanol swyddfeydd cofrestru.

Mae'r rhestr ganlynol yn cyfeirio at fynegeion genedigaethau sydd eisoes ar wefan GPM Gogledd Cymru.

Cliciwch ar enw'r isranbarth i weld rhestr o'r plwyfi / lleoedd sydd ynddo.

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru bob tro y bydd cofnodion newydd yn cael eu hychwanegu at y gronfa ddata, a bydd ychwanegiadau diweddar yn cael eu dangos hefyd ar y dudalen Diweddaraf.

Yn ôl

Cwmpas y Mynegeion Genedigaethau Diweddariad ddiwethaf 6 Tachwedd 2015
IsranbarthBlynyddoedd yn WeithredolCofrestri ynCodBlynyddoedd yn y Mynegai
Abergele 1837 - 1968 B.S. Conwy (Llandudno) GELE 1837 - 1950
Amlwch 1837 - 1958 Ynys Môn (Llangefni) AMLWCH 1837 - 1958
Bae Colwyn 1902 - 1974 B.S. Conwy (Llandudno) COLWYN 1902 - 1950
Bangor 1837 - 1950 + Gwynedd (Caernarfon) BANB1 1837 - 1950
Betws y Coed 1837 - 1950 + B.S. Conwy (Llandudno) BETWS 1837 - 1950
Biwmares 1837 - 1958 Ynys Môn (Llangefni) BEAUMARIS 1837 - 1958
Biwmares a Llangefni 1961 - 1963 Ynys Môn (Llangefni) MARISGEFNI 1961 - 1963
Biwmares a Llanidan 1958 - 1961 Ynys Môn (Llangefni) MARISNIDAN 1958 - 1961
Bodedern 1837 - 1843 Ynys Môn (Llangefni) BODEDERN 1837 - 1843
Bryngwran 1837 - 1923 Ynys Môn (Llangefni) BRYNGWRAN 1837 - 1923
Caergybi 1837 - 1963 Ynys Môn (Llangefni) HOLYHEAD 1837 - 1963
Caernarfon 1837 - 1950 + Gwynedd (Caernarfon) CAEB1 1837 - 1950
Ceri 1837 - 1923 Powys (Llandrindod) KERRY 1837 - 1923
Chwitffordd 1837 - 1961 Gorllewin Sir y Fflint (Treffynnon) WHIT 1837 - 1950
Conwy 1837 - 1950 + B.S. Conwy (Llandudno) CONWY 1837 - 1950
Corwen 1837 - 1880 Wrecsam CRWN 1837 - 1880
Corwen 1880 - 1939 De Sir Ddinbych (Rhuthun) CORWEN 1880 - 1939
Creuddyn 1837 - 1902 B.S. Conwy (Llandudno) CREUDDYN 1837 - 1902
Cyffylliog 1837 - 1902 De Sir Ddinbych (Rhuthun) CYFF 1837 - 1902
Darowen 1837 - 1917 Powys (Llandrindod) DARO 1837 - 1917
Dinbych 1837 - 1974 De Sir Ddinbych (Rhuthun) DNB 1837 - 1974
Dwyrain Ynys Môn 1963 - 1974 Ynys Môn (Llangefni) ANGEAST 1963 - 1974
Dyffryn 1923 - 1963 Ynys Môn (Llangefni) VALLEY 1923 - 1963
Ffestiniog 1837 - 1950 + Gwynedd (Caernarfon) ARDB1 1837 - 1950
Glyndŵr 1974 - 2011+ De Sir Ddinbych (Rhuthun) GLYNDWR 1974 - 1995
Gorllewin Ynys Môn 1963 - 1974 Ynys Môn (Llangefni) ANGWEST 1963 - 1974
Gwyddelwern 1837 - 1880 De Sir Ddinbych (Rhuthun) ELWERN 1837 - 1880
Hanmer 1837 - 1911 Wrecsam HANMER 1837 - 1911
Holt 1853 - 1950 + Wrecsam HOLT 1853 - 1950
Llanarmon yn Iâl 1837 - 1935 De Sir Ddinbych (Rhuthun) ARMON 1837 - 1935
Llanddeusant 1837 - 1923 Ynys Môn (Llangefni) DDEUSANT 1837 - 1923
Llandudno 1902 - 1949 B.S. Conwy (Llandudno) DUDNO 1902 - 1949
Llandwrog 1837 - 1950 + Gwynedd (Caernarfon) CAEB3 1837 - 1950
Llandyfrydog 1837 - 1894 Ynys Môn (Llangefni) DYFRYDOG 1837 - 1894
Llandyrnog 1837 - 1935 De Sir Ddinbych (Rhuthun) DYRNOG 1837 - 1935
Llaneilian 1837 - 1839 B.S. Conwy (Llandudno) ELIAN 1837 - 1839
Llanelidan 1837 - 1935 De Sir Ddinbych (Rhuthun) ELIDAN 1837 - 1935
Llanelwy 1837 - 1974 Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) ASAPH 1837 - 1974
Llanfair Caereinion 1837 - 1950 + Powys (Llandrindod) LLANFAIR 1837 - 1950
Llanfairfechan 1899 - 1950 + Gwynedd (Caernarfon) BANB3 1899 - 1954
Llanfairpwll 1912 - 1937 Ynys Môn (Llangefni) LLANFAIRPWLL 1912 - 1937
Llanfechell 1895 - 1937 Ynys Môn (Llangefni) FECHELL 1895 - 1937
Llanfihangel-y-traethau 1837 - 1950 + Gwynedd (Caernarfon) ARDB2 1837 - 1950
Llangefni 1837 - 1958 Ynys Môn (Llangefni) GEFNI 1837 - 1958
Llangefni ac Amlwch 1958 - 1961 Ynys Môn (Llangefni) GEFNIAMLWCH 1958 - 1961
Llangollen 1880 - 1950 + Wrecsam GOLLEN 1880 - 1950
Llanidan 1837 - 1958 Ynys Môn (Llangefni) NIDAN 1837 - 1958
Llanidloes 1896 - 1950 + Powys (Llandrindod) LLANID 1896 - 1950
Llanidloes Isaf 1837 - 1896 Powys (Llandrindod) LLANIDL 1837 - 1896
Llanidloes Uchaf 1837 - 1896 Powys (Llandrindod) LLANIDU 1837 - 1896
Llanllechid 1837 - 1950 + Gwynedd (Caernarfon) BANB2 1837 - 1952
Llanrhaeadr ym Mochnant 1837 - 1950 + Powys (Llandrindod) LLYM 1837 - 1950
Llanrhaeadr yng Nghinmeirch 1837 - 1935 De Sir Ddinbych (Rhuthun) RHAEADR 1837 - 1935
Llanrug 1837 - 1949 Gwynedd (Caernarfon) CAEB2 1837 - 1949
Llanrwst 1837 - 1975 B.S. Conwy (Llandudno) RWST 1837 - 1950
Llansanffraid ym Mechain 1837 - 1950 + Powys (Llandrindod) FFRAID 1837 - 1950
Llansilin 1837 - 1935 Wrecsam SILIN 1837 - 1935
Llanwnog 1837 - 1935 Powys (Llandrindod) LLANWNOG 1837 - 1935
Llechwedd Isaf 1837 - 1882 B.S. Conwy (Llandudno) LLECHWEDD 1837 - 1882
Machynlleth 1837 - 1950 + Powys (Llandrindod) MACH 1837 - 1950
Malpas 1837 - 1853 Wrecsam ML 1837 - 1853
Meifod 1837 - 1841 Powys (Llandrindod) MEIFOD 1837 - 1841
Owrtyn 1837 - 1950 + Wrecsam ORTN 1837 - 1935
Penarlâg 1837 - 1974 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) HAW 1837 - 1950
Penmaenmawr 1937 - 1950 + B.S. Conwy (Llandudno) PMAWR 1937 - 1950
Pennal / Tywyn 1837 - 1950 + Gwynedd (Caernarfon) DOLB3 1837 - 1950
Rhiwabon 1837 - 1950 + Wrecsam RBN 1837 - 1950
Rhuddlan 1974 - 2011 + Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) RHUDDLAN 1974 - 1994
Rhuthun 1837 - 1974 Sir Ddinbych (Rhuthun) RTHN 1837 - 1974
Talyllyn 1837 - 1950 + Gwynedd (Caernarfon) DOLB2 1837 - 1950
Trefaldwyn 1837 - 1950 + Powys (Llandrindod) MONT 1837 - 1950
Treffynnon 1837 - 1974 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) HOL 1837 - 1950
Tregynon 1837 - 1950 Powys (Llandrindod) TREGYNON 1837 - 1950
Wrecsam 1837 - 1967 Wrecsam WM 1837 - 1950
Y Bala 1837 - 1950 + Gwynedd (Caernarfon) BALB 1837 - 1950
Y Bermo / Abermaw 1837 - 1950 + Gwynedd (Caernarfon) DOLB1 1837 - 1950
Y Drenewydd 1837 - 1950 Powys (Llandrindod) NEWTOWN 1837 - 1950
Y Fflint 1837 - 1974 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) FLNT 1837 - 1950
Y Rhyl 1919 - 1974 Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) RHYL 1919 - 1974
Yr Hôb 1837 - 1871 Wrecsam HOPE 1837 - 1871
Y Trallwng 1837 - 1950 + Powys (Llandrindod) POOL 1837 - 1950
Ynys Cybi 1979 - Ynys Môn (Llangefni) YNYSCYBI 1979 - 1986
Ynys Môn 1974 - Ynys Môn (Llangefni) YNYSMON 1974 - 1990
Yr Wyddgrug 1837 - 1974 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) MOLD 1837 - 1950
Ysbyty Ifan 1837 - 1937 B.S. Conwy (Llandudno) YSBYTY 1837 - 1937