Chwilio yn y Mynegeion Marwolaethau

At ddibenion cofrestru Genedigaethau a Marwolaethau, rhannwyd Gogledd Cymru yn nifer o Isranbarthau Cofrestru, allai gynnwys unrhyw beth o un dref hyd at gasgliad o ddwsin neu fwy o blwyfi gwledig. Newidiodd ffiniau'r rhanbarthau hyn yn aml drwy'r blynyddoedd ers 1837 ac, o ganlyniad, trosglwyddwyd llawer o gofnodion genedigaethau a marwolaethau rhwng gwahanol swyddfeydd cofrestru.

Mae'r rhestr ganlynol yn cyfeirio at fynegeion marwolaethau sydd eisoes ar wefan GPM Gogledd Cymru.

Cliciwch ar enw'r isranbarth i weld rhestr o'r plwyfi / lleoedd sydd ynddo.

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru bob tro y bydd cofnodion newydd yn cael eu hychwanegu at y gronfa ddata, a bydd ychwanegiadau diweddar yn cael eu dangos hefyd ar y dudalen Diweddaraf.

Yn ôl

Diweddariad Diwethaf 6 Tachwed 2015
Isranbarth Blynyddoedd yn Weithredol Cofrestri yn Cod Blynyddoedd yn y Mynegai
Abergele 1837 - 1968 B.S. Conwy (Llandudno) GELE 1837 - 1950
Bae Colwyn 1902 - 1950 + B.S. Conwy (Llandudno) COLWYN 1902 - 1950
Betws-y-coed 1837 - 1950 + B.S. Conwy (Llandudno) BETWS 1837 - 1950
Bodedern 1837 - 1843 Ynys Môn (Llangefni) BODEDERN 1837 - 1843
Caernarfon 1837 - 1950 + Gwynedd (Caernarfon) CAED1 1837 - 1947
Ceri 1837 - 1923 Powys (Llandrindod) KERRY 1837 - 1923
Conwy 1837 - 1950 + B.S. Conwy (Llandudno) CONWY 1837 - 1950
Corwen 1837 - 1880 Wrecsam CRWN 1837 - 1880
Corwen 1880 - 1939 De Sir Ddinbych (Rhuthun) CORWEN 1880 - 1939
Creuddyn 1837 - 1902 B.S. Conwy (Llandudno) CREUDDYN 1837 - 1902
Cyffylliog 1837 - 1902 De Sir Ddinbych (Rhuthun) CYFF 1837 - 1902
Chwitffordd 1837 - 1961 Gorllewin Sir y Fflint (Treffynnon) WHIT 1837 - 1950
Darowen 1837 - 1917 Powys (Llandrindod) DARO 1837 - 1917
Dinbych 1837 - 1974 De Sir Ddinbych (Rhuthun) DNB 1837 - 1974
Ffestiniog 1837 - 1950 + Gwynedd (Caernarfon) ARDD1 1837 - 1950
Glyndŵr 1974 - 2011+ De Sir Ddinbych (Rhuthun) GLYNDWR 1974 - 1996
Gwyddelwern 1837 - 1880 De Sir Ddinbych (Rhuthun) ELWERN 1837 - 1880
Hanmer 1837 - 1911 Wrecsam HANMER 1837 - 1911
Holt 1856 - 1950 + Wrecsam HOLT 1856 - 1950
Llanarmon yn Iâl 1837 - 1935 De Sir Ddinbych (Rhuthun) ARMON 1837 - 1935
Llandudno 1902 - 1949 B.S. Conwy (Llandudno) DUDNO 1902 - 1949
Llandwrog 1837 - 1950 + Gwynedd (Caernarfon) CAED3 1837-1909 a 1911-1950
Llandyrnog 1837 - 1935 De Sir Ddinbych (Rhuthun) DYRNOG 1837 - 1935
Llanelian 1837 - 1839 B.S. Conwy (Llandudno) ELIAN 1837 - 1839
Llanelidan 1837 - 1935 De Sir Ddinbych (Rhuthun) ELIDAN 1837 - 1935
Llanelwy 1837 - 1972 Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) ASAPH 1837 - 1972
Llanfair Caereinion 1837 - 1950 + Powys (Llandrindod) LLANFAIR 1837 - 1950
Llanfairfechan 1899 - 1950 + Gwynedd (Caernarfon) BANB3 1899 - 1951
Llanfihangel-y-traethau 1837 - 1950 + Gwynedd (Caernarfon) ARDD2 1837 - 1950
Llangollen 1880 - 1950 + Wrecsam GOLLEN 1880 - 1950
Llanidloes Isaf 1837 - 1896 Powys (Llandrindod) LLANIDL 1837 - 1896
Llanidloes Uchaf 1837 - 1896 Powys (Llandrindod) LLANIDU 1837 - 1896
Llanidloes 1896 - 1950 + Powys (Llandrindod) LLANID 1896 - 1950
Llanrhaeadr ym Mochnant 1837 - 1950 + Powys (Llandrindod) LLYM 1837 - 1950
Llanrhaeadr yng Nghinmeirch 1837 - 1935 De Sir Ddinbych (Rhuthun) RHAEADR 1837 - 1935
Llanrug 1837 - 1949 Gwynedd (Caernarfon) CAED2 1837 - 1949
Llanrwst 1837 - 1950 + B.S. Conwy (Llandudno) RWST 1837 - 1950
Llansanffraid ym Mechain 1837 - 1950 + Powys (Llandrindod) FFRAID 1837 - 1950
Llansilin 1837 - 1935 Wrecsam SILIN 1837 - 1935
Llanwnog 1837 - 1935 Powys (Llandrindod) LLANWNOG 1837 - 1935
Llechwedd 1837 - 1882 B.S. Conwy (Llandudno) LLECHWEDD 1837 - 1882
Machynlleth 1837 - 1950 + Powys (Llandrindod) MACH 1837 - 1950
Malpas 1837 - 1853 Wrecsam ML 1837 - 1853
Meifod 1837 - 1841 Powys (Llandrindod) MEIFOD 1837 - 1841
Owrtyn 1837 - 1950 + Wrecsam ORTN 1837 - 1950
Penmaenmawr 1937 - 1950 + B.S. Conwy (Llandudno) PMAWR 1937 - 1950
Pennal / Tywyn 1837 - 1950 + Gwynedd (Caernarfon) DOLD3 1837 - 1950
Penarlâg 1837 - 1974 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) HAW 1837 - 1950
Rhiwabon 1837 - 1950 + Wrecsam RBN 1837 - 1950
Rhuddlan 1974 - 2011 + Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) RHUDDLAN 1974 - 1994
Rhuthun 1837 - 1974 De Sir Ddinbych (Rhuthun) RTHN 1837 - 1974
Talyllyn 1837 - 1950 + Gwynedd (Caernarfon) DOLD2 1837 - 1950
Trefaldwyn 1837 - 1950 + Powys (Llandrindod) MONT 1837 - 1950
Treffynnon 1837 - 1974 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) HOL 1837 - 1950
Tregynon 1837 - 1950 Powys (Llandrindod) TREGYNON 1837 - 1950
Wrecsam 1837 - 1950 + Wrecsam WM 1837 - 1950
Ysbyty Ifan 1837 - 1937 B.S. Conwy (Llandudno) YSBYTY 1837 - 1937
Y Bala 1837 - 1950 + Gwynedd (Caernarfon) BALD 1837 - 1950
Y Bermo / Abermaw 1837 - 1950 + Gwynedd (Caernarfon) DOLD1 1837 - 1950
Y Fflint 1837 - 1974 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) FLNT 1837 - 1950
Yr Hôb 1837 - 1871 Wrecsam HOPE 1837 - 1871
Y Rhyl 1919 - 1974 Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) RHYL 1919 - 1974
Y Trallwng 1837 - 1950 + Powys (Llandrindod) POOL 1837 - 1950
Y Drenewydd 1837 - 1950 Powys (Llandrindod) NEWTOWN 1837 - 1950
Yr Wyddgrug 1837 - 1974 Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) MOLD 1837 - 1950